Cennik egzaminów

*** Rozpoczęcie kursu 11.01.2022 godz 16.30 - Szkoła Podstawowa nr 6 - ZAPISY TRWAJˇ*** Rozpoczęcia następnego kursu dnia 25.01.2022 ***
Trzy godziny GRATIS


Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę. Opłaty można dokonać:

bezpośrednio w Agencji Bankowej (pobierana prowizja w wysokości 2,50zł przy płatności gotówką), która znajduje się w Dziale Obsługi Klienta WORD i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

na niżej podane konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym nr konta WORD w Szczecinie
BGż S.A. Szczecin 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410

Kategoria Cały egzamin Teoria Praktyka
AM 170 zł 30 zł 140 zł
A1, A2 lub A 210 zł 30 zł 180 zł
B 170 zł 30 zł 140 zł
B1, C1, D1 lub T 200 zł 30 zł 170 zł
C, D 230 zł 30 zł 200 zł
B+E - - 200 zł
C1+E, C+E,
D1+E lub D+E
- - 245 zł
POZWOLENIE 155 zł 30 zł 125 zł
B z kodem 96 - - 170 zł

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby.
(podstawa prawna:rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2013 poz. 78))