Wymagane dokumenty

*** Rozpoczęcie kursu 11.01.2022 godz 16.30 - Szkoła Podstawowa nr 6 - ZAPISY TRWAJˇ*** Rozpoczęcia następnego kursu dnia 25.01.2022 ***
Trzy godziny GRATIS


Egzaminy na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, można zgłosić się do dowolnego WORD w Polsce.

Aby przystąpić do egzaminów teoretycznego i praktycznego, trzeba złożyć w biurze WORD następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin: teoretyczny - 22 zł, praktyczny kat. B - 112 zł,
  • jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem), podpisana na odwrocie
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu: w zakresie szkolenia podstawowego, dodatkowego - jeśli trzykrotnie uzyskało się wynik negatywny z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli zdający ubiega się o kolejne kategorie
Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.