Odbiór prawa jazdy

*** Rozpoczęcie kursu 11.01.2022 godz 16.30 - Szkoła Podstawowa nr 6 - ZAPISY TRWAJˇ*** Rozpoczęcia następnego kursu dnia 25.01.2022 ***
Trzy godziny GRATIS


Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wysyła dokumenty (wniosek o wydanie prawa jazdy, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zdjęcie) do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca stałego zameldowania.
Wydział Komunikacji sprawdza dokumenty i przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wykonania dokumentu. Status procesu produkcji prawa jazdy można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl
Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni.

Prawo jazdy należy odebrać w Wydziale Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Opłaty:

* wydanie prawa jazdy - 70 zł
* opłata ewidencyjna - 1 zł
* za każdy załącznik - 0,50 zł