Egzamin praktyczny

*** Rozpoczęcie kursu 11.01.2022 godz 16.30 - Szkoła Podstawowa nr 6 - ZAPISY TRWAJˇ*** Rozpoczęcia następnego kursu dnia 25.01.2022 ***
Trzy godziny GRATIS


Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów
Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z wymaganych egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Egzamin praktyczny - plac manewrowy
 • Pierwszym zadaniem egzaminacyjnym jakie musi wykonać osoba egzaminowana na placu manewrowym jest sprawdzenie (zaprezentowanie) stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
 • Ustawia fotel, lusterka, zagłówek i zapinamy pasy bezpieczeństwa, sprawdzamy czy drzwi pojazdu są zamknięte
 • Przed ruszeniem upewnienia się o możliwości jazdy, ocena sytuacji wokół pojazdu
 • Płynne ruszenie, opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 • Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:
  • płynna jazda
  • w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i lusterka
  • nienajeżdżanie kołem na linie ograniczające pas, nienajeżdżanie oraz nie potrącanie pachołków
  • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:
  • osoba egzaminowana po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny
  • przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m
  • silnik nie powinien zgasnąć
Egzamin praktyczny - miasto
Minimalny czas przeprowadzania egzaminu w ruchu miejskim to 40 min
 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 • Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi
 • Jazda drogami jednokierunkowymi
 • Przejazd przez skrzyżowania: równorzędne, z określonym przebiegiem pierwszeństwa (znaki), z sygnalizacją, ruch okrężny (rondo)
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych
 • Parkowanie prostopadłe, skośne lub parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 • Zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej (przy użyciu biegu wstecznego)
 • Przejazd przez torowisko kolejowe oraz obok przystanku autobusowego
 • Wykonanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy
 • Zawracanie na skrzyżowaniu
 • Hamowanie awaryjne od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu – nieobowiązkowe
Polecenia wydawane przez egzaminatora nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego, co mogłoby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Zdający ma prawo popełnić po jednym błędzie w każdej kategorii zadań, np. przejechania linii ciągłej, braku sygnalizacji zmiany kierunku.

Przepisy przewidują obowiązek wypełnienia przez egzaminatora arkusza przebiegu egzaminu czyli formularza z opisem błędów popełnionych przez zdającego.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.